Xoşbəxtlər ölkəsinin parlamenti

   Xoşbəxtlər ölkəsinin çox maraqlı parlamenti var idi. Amfiteatr formasında olan bu parlamentdə millət vəkilləri çox orijinal bir qayda ilə əyləşirdilər. Bu qayda deputatların təvəllüdlərinin palindromluq dərəcəsinə əsaslanırdı.

amphitheater-at-club-o7

   Təvəllüdlərinin palindromluq dərəcəsi 0 olan deputatlar ön sırada, 1 olanlar növbəti, 2 olanlar ondan sonrakı sırada əyləşirdilər. Və beləcə bu palindromluq dərəcəsi artdıqca millət vəkilləri də amfiteatrın yuxarılarına doğru öz yerlərini tuturdular. Palindromluq dərəcəsini öyrənmək üçün hər deputat öz təvəllüdünü ggaaiiii formatında (məs. 10011001) təqdim etməliydi.

   Gəlin əvvəlcə palindrom ədəd və palindromluq dərəcəsinin nə olduğunu aydınlaşdıraq. Əgər verilmiş natural ədəd özünün tərsinə yazılışı ilə eynidirsə, bu ədəd palindrom ədəd adlanır. Məsələn 10011001 ədədi kimi. Əgər verilmiş ədəd palindrom deyilsə, onun rəqəmlərini əks sırada yazırıq və verilən ədədlə toplayırıq. Bu prosesi palindrom ədəd alınana qədər davam etdirirk. İcra edilən əməliyyatların sayı verilmiş ədədin palindromluq dərəcəsi adlanır.

  Sizdən tələb olunan təqdim edilmiş təvəllüdə görə palindromluq dərəcəsini müəyyən edən proqram tərtib etməkdir.

Giriş verilənlərinə nümunə:

10121978

   Çıxış verilənlərinə nümunə:

5

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış ola bilərsiniz:

Screen Shot 2019-01-01 at 21.36.04